Mother’s Children

Mother's Children

Mother’s Children

Толку е тажно кога во нечии детски очи нема да видам љубов кон светот.