Lajko

There are things you can’t reach.

Постојат нешта кои не можеме да ги имаме.